Kontrolní checklist po spuštění vyhledávací a obsahové kampaně v Google Ads

22/12/2021

Po spuštění vyhledávací nebo Obsahové kampaně v Google Ads je třeba pohlídat řadu typických nastavení, která mohou způsobit pomalý rozjezd kampaně anebo díky kterým kampaň nemusí být nastavena zcela efektivně. Pro lepší přehled jsem konkrétní úkony sepsal do kontrolního PDF checklistu.

Pojďme blíže prozkoumat, na co si dát pozor po spuštění vyhledávacích a Obsahových kampaní v Google Ads.

Propojení s Google Analytics a import konverzí

Prvně doporučuji prověřit propojení Google Ads s Google Analytics. Díky propojení lze kampaně nastavit efektivněji a následně i lépe vyhodnocovat data v obou systémech.

Do Google Ads také importujte konverze (cíle) a publika z Google Analytics. Kampaně optimalizované na základě konverzí z Google Analytics obvykle fungují na jedničku.

Kontrola data zahájení, respektive ukončení kampaně

Dále je třeba zkontrolovat datum zahájení, případně ukončení kampaně. Jistě nechcete po týdnu zjistit, že kampaň není spuštěna kvůli špatně zadanému datu spuštění.

Kontrola nastavení výše plánovaného rozpočtu

Prověřte, zda jste správně zadali rozpočet kampaní. V Google Ads obvykle nastavujeme denní rozpočet s ohledem na celkové plánované měsíční čerpání.

Kontrola geografického a jazykové cílení

Obzvláště v účtu s cílením na více zemí je třeba prověřit správné nastavení geografického a jazykového cílení. Pro jazykové cílení je doporučeno používat kromě hlavního jazyka dané země druhý nejpoužívanější jazyk a angličtinu. Ve větších národnostně bohatších zemích může být situace samozřejmě odlišná.

Výběr vhodné strategie nabídek

Dále je třeba zkontrolovat výběr vhodné strategie nabídek. V poslední době je již standardem používat automatické strategie nabídek.

Pokud očekáváte menší provoz (< 5 konverzí měsíčně) doporučuji nastavit Maximalizaci kliknutí. V případě desítek konverzí měsíčně nastavte rovnou Maximalizaci konverzí. Google začne doručovat reklamu lidem, o kterých předpokládá vyšší pravděpodobnost provedení konverze.

V kampaních ve vyhledávací síti vypněte Obsahovou síť

Zkontrolujte, zda pro vyhledávací kampaň máte vypnout Obsahovou síť. V praxi se většinou jedná o neefektivní nastavení, které vám bezvýsledně vyčerpá rozpočet určený pro kampaň ve vyhledávání.

Cílení na publikum pro vyhledávací kampaň nastavit na "Pozorování"

Pro vyhledávací kampaně nastavte cílení na publika v režimu „Pozorování“ bez omezení zásahu. Tento režim umožňuje pro konkrétní publika procentuálně zvýšit nabídky ceny za proklik.

Cílení na publikum pro Obsahovou kampaň nastavit na "Cílení"

Pro Obsahové kampaně vyberete zpravidla cílení na publikum v režimu „Cílení“ s omezením zásahu pouze na dané publikum. Nastavení cílení v jiném režimu by v tomto případě znamenalo cílení na celou Obsahovou síť s nulovým výsledkem.

Kontrola shody klíčových slov

Dále prověřte, zda jste zadali klíčová slova ve vyhledávací kampani ve vhodné plánované shodě. Nastavení klíčových slov ve volné shodě pro specifický obor může rychle a neefektivně vyčerpat rozpočet.

Kontrola vylučující klíčová slova

Pro kampaně ve vyhledávání je třeba již při spuštění zadat vylučující klíčová slova tak, aby se kampaň nezobrazovala na nerelevantní vyhledávací dotazy. Na úrovni kampaně zadáváme obvyklé vylučující fráze (například klíčová slova: zdarma, bazar, levný, nejlevnější, recenze, manuál a řadu dalších). Další vhodná vylučující klíčová slova najdete v plánovači Google Ads nebo vyhledáváním na Googlu.  

Gramaticky správná textace inzerátů

Každá reklamní sestava musí obsahovat alespoň 1 responzivní inzerát. Vždy je třeba prověřit, zda máte texty gramaticky v pořádku. Nic nesníží vaši důvěryhodnost tolik jako gramatické chyby v textu reklam.

Kontrola cílových URL adres stránek

U všech reklam je třeba prověřit nastavení požadovaných URL adres cílových stránek. V praxi reklamy většinou vytváříme pro konkrétní podstránky webu. Cílové URL důkladně prověřte, pokud například kopírujete inzeráty z jiných sestav.

Zadání maxima možných rozšíření textových inzerátů

Google má velmi rád zadání maxima možných rozšíření reklam. Inzeráty mají pak vyšší hodnocení a fungují efektivněji v poměru cena/výkon. Zkontrolujte, zda máte nastavena všechna možná použitelná rozšíření. Jedná se o rozšíření o obrázek, popisky, podstránky, lokalitu, volání, úryvky, propagaci a ceny.

Vyloučení webů a vyloučení mobilních aplikací v Obsahové kampani

Do Obsahové sítě Googlu je zařazena řada nekvalitních webů a mobilních aplikací, které jsou většinou zdrojem nerelevantních návštěv.

Pro vyloučení všech mobilních aplikací vyberte v online rozhraní Google Ads na úrovni kampaně Vyloučeno > Vyloučit umístění a zadejte do pole pro URL: mobileappcategory::69500. Dále doporučuji vyloučit weby týkající se počasí, různých online her a další.

Zvážit vypnutí „Optimalizované cílení“ v Obsahové kampani

Google v Obsahových kampaních umožňuje rozšířit zásah nad rámec zadaného cílení a přinášet tak další návštěvy. Optimalizované cílení může v některých případech fungovat dobře. Rozšířený zásah doporučuji otestovat v průzkumu bojem (spuštěním a sledováním kampaně).

Pokud nastavujete Remarketingovou kampaň cílenou například na návštěvníky vašeho webu a chcete oslovit pouze uživatele v dané audienci, „Optimalizované cílení“ vypněte.

Odeslání změn a kontrola spuštění

V posledním kroku zkontrolujte, zda jste v Google Ads Editoru odeslali všechny poslední změny, a v online rozhraní prověřte, zda jsou kampaně aktivní.

Závěrem

Po spuštění kampaní je třeba dát si pozor na řadu typických nastavení jako například nastavení rozpočtu, jazykové a geografické cílení, prověřit gramatickou správnost reklam atd. Jako pomocník vám může sloužit přehledný PDF checklist.

Stáhnout PPC checklist Kontrola po spuštění kampaní v Google Ads

Příště se blíže podíváme na typické optimalizace kampaní, které následují po spuštění.

Potřebujete pomoci s nastavením kampaní?

Nevíte si rady s nastavením kampaní na Googlu? Tušíte, že by vaše kampaně mohly být nastaveny lépe? Ozvěte se nám. Pomůžeme vám kampaně vyladit a zefektivnit, tak aby podávaly co nejlepší výkon.

Přečtěte si také článek porovnávající kampaně v Google Ads a Skliku a zjistěte, jak dostat z inzerce na Googlu a Seznamu maximum.