Náhradní plnění

Ušetřete investice do marketingu odebíráním profesionálních služeb naší agentury. Díky náhradnímu plnění můžete snížit daňovou zátěž vaší organizace.

Jak náhradní plnění funguje?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platí pro všechny podnikatele a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

Tato povinnost může být nahrazena:

  • Odebíráním výrobků či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením - náhradní plnění, a to ve výši alespoň sedminásobku průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP.
  • Zadáváním zakázek těmto subjektům či odvodem do státního rozpočtu 2,5 průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP.

Je to i váš případ?

Kontaktujte nás, zajistíme pro vás náhradní plnění legálně a bez komplikací.