Uspořádejte si myšlenky efektivně

10/3/2021

Ve svém minulém příspěvku jsem se věnovala několika svým oblíbeným nástrojům, které při své práci považuji za přínosné především z hlediska úspory času. Dnes bych ráda na tento předchozí příspěvek plynule navázala a podívala se ve stručnosti na další, pro mě velmi užitečný postup při práci, kterým jsou Myšlenkové mapy.

Co to vlastně jsou Myšlenkové mapy a kde se vzaly?


Jak by řekla Wikipedie: “Myšlenková mapa (někdy také mentální mapa) je grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti. Může být využívána například k učení, plánování nebo řešení problémů.” Což je za mě taková velmi jednoduchá, ale pravdivá definice.

Zjednodušeně řečeno jde o to, že své myšlenky a informace nezaznamenáváte jen suše do odrážek pod sebe, ale v grafické a vizuální podobě pomocí klíčových slov, symbolů a barev, a vztahů mezi nimi.

Za otce myšlenkových map je považován Tony Buzan, který se MM zabývá již od 70. let minulého století, nicméně kořeny grafického znázorňování informací jsou jistojistě ještě hlubší. Stačí si vzpomenout např. na deníky Leonarda da Vinciho nebo Darwinovu studii O původu druhů.  

Jak vytvářet myšlenkové mapy?

Vytvořit myšlenkovou mapu není nic těžkého… stačí dodržovat pár jednoduchých pravidel:

  1. Mapu vždy začněte tvořit uprostřed na šířku položeného čistého papíru.
  2. Ústřední myšlenku vyjádřete obrázkem. Názorné zobrazení vám pomůže využít vaši představivost.
  3. Používejte barvy.
  4. K centrálnímu obrázku připojte hlavní větve, k nim větve druhé úrovně atd.
  5. Větve zakreslujte jako křivky, nenuďte svůj mozek rovnými čárami, které na něj působí stroze a nepřívětivě!
  6. Pro zvýšení účinnosti a flexibility svých MM používejte pro každou linku jen jedno klíčové slovo nebo jednoduché slovní spojení.
  7. Užívejte obrázky a symboly po celé ploše mapy.

K čemu nejčastěji využívám myšlenkové mapy?

Pro mě jsou myšlenkové mapy geniálním nástrojem především v případě, kdy se potřebuji zorientovat a pochopit všechny souvislosti. Jsem od přírody povídavý typ. Můj ideální způsob “jak přijít věcem na kloub” je komunikace, diskuze, debata, brainstorming a podobně. Ale řekněme si upřímně, tohle nyní není možné vždy, když si člověk vzpomene nebo potřebuje. A to ani když pracujete s kolegy v jedné kanceláři, natož, když jste doma na home office. A právě v takových situacích je pro mě osobně naprosto nepřekonatelné moci si takový menší brainstorming dát sama se sebou prostřednictvím myšlenkové mapy! ;) Prostě si cokoliv, co mě napadne mohu sama se sebou hezky rozebrat a třeba tak ušetřit několikaminutový telefonát s kolegou, nebo i hodinový online meeting s celým týmem.

Závěrem bych jen řekla, že najdete mezi lidmi znalce, co vám poví, že ne vše co vypadá jako myšlenková mapa ve skutečnosti je myšlenkové mapa. Takové “NeMapy” bývají v rozporu s některým ze základních zásad pro tvorbu MM. Např. použití šipek, slova uzavřená v bublinách, absence barev, mnoho slov na jedné větvi apod.

Nicméně… Já jsem toho názoru, že pokud to tvůrci takto vyhovuje, účel splněn. Důležité je najít způsob, který bude vyhovovat právě vám. ;)

A jak to máte vy? Znáte a pracujete s myšlenkovými mapami?